Tel: +31 495 84 32 42

Belasting

Ten aanzien van het overhandigen van kerstpakketten en/of eindejaarsgeschenken, kunnen wij u mededelen dat u wellicht gebruik kunt maken van een fiscaal voordeel. Hieronder zal dit nader aan de orde komen.

De kerstpakketten belasting-regel blijft ongewijzigd ten opzicht van 2009. Kortom, de fiscale regels die in 2009 de boventoon voerde, doen dit nog steeds. Wanneer het totaalbedrag aan gifts per jaar/per werknemer lager zijn dan €70 (incl. btw) blijft uw kerstpakket of kerstgeschenk belastingvrij.

Het geven van een kerstpakket of iets dergelijks valt wettelijk gezien onder een zogenoemd 'natura geschenk'. Op een natura geschenk mag een werkgever maar twintig procent eindheffing toepassen. Dit geldt alleen maar voor geschenken en cadeaus waarbij het jaarlijks te overhandigen bedrag per werknemer lager ligt dan €70. Mocht dit bedrag onverhoopt overschreden worden, dan kunt u een beroep doen op de 'regeling voor  kleine verstrekkingen'.

Kerst relatiegeschenken en wijngeschenken voor uw zakelijke partners

Wanneer u uw zakenpartners tegemoet wilt komen kunt u gebruik maken van een eindheffing waarbij u de belasting voor uw rekening neemt. Het gevolg hiervan is dat uw zakenrelaties geen belasting meer hoeven te betalen. Bij bedragen van minder dan €136 euro kunt u een belastingtarief hanteren van vijfenveertig procent. Is de totaalwaarde van het kerst relatiegeschenk per zakenrelatie hoger dan €136, dan bent u verplicht om een belastingtarief te hanteren van maar liefst vijfenzeventig procent.   

Aan de bovenstaande informatie omtrent kerstpakketten en geschenken belasting kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als werkgever de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen alvorens u tot het bestellen van kerstpakketten en wijngeschenken overgaat. Wij raden u aan om de website van de Belastingdienst te bezoeken voor meer en gedetailleerde informatie omtrent dit onderwerp.

Kerstpakketten in groten getale Bij BinQshops bent u aan het juiste adres om uw kerstpakketten te bestellen. offerte Garantie en keurmerken Bij BinQshops bent u verzekerd van een veilige online aankoop. Lees hier meer over al onze keurmerken en garantie De BinQ-garantie